Ngói DIC (NHẬT)

TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP
Kích thước ngói Định lượng cho 1 m² Trọng lượng cho 1 viên Tiêu chuẩn phù hợp
425 x 335 mm ~ 9 viên m² ~ 3.8 kg JIS A5420 (Tiêu chuẩn Nhật Bản)

Hoa văn:

hoa-van-2 hoa-van-1 hoa-van-3

 

Màu sắc:

XD 08

XM 02

D 03

DT 10

DD 09

DB 08

XL 02

XT 07

C 06

XM 1315

NC 12

N 02

 

Phụ kiện ngói màu

phu-kien

 
Tư vấn ngay